Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019

Thứ sáu - 27/04/2018 03:43
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG  PT DTNT THPT HUYỆN MƯỜNG ẢNG
 
Số:               /TB-PTDTNTMA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
    Mường Ảng, ngày        tháng 4 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019
         
Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; số 05/2018/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Quy chế tổ chức và hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/QĐ-BGDĐT, ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019, trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng xin thông báo tới UBND các xã, thị trấn, các trường THCS, các bậc phụ huynh và học sinh trên địa bàn huyện Mường Ảng một số nội dung trong công tác tuyển sinh của nhà trường năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019
          Năm học 2018-2019 nhà trường tuyển sinh 03 lớp với tổng số học sinh tuyển là 99 em.
II. Đối tượng tuyển sinh
          1. Quy định chung về đối tượng và tiêu chuẩn
Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn tỉnh; có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc huyện Mường Ảng.
2. Quy định tiêu chuẩn cụ thể theo khu vực
- Khu vực II (chỉ tuyển học sinh có hộ khẩu tại bản Hón - thị trấn Mường Ảng): Tuyển 20%
Thí sinh phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Xếp loại Hạnh kiểm cả năm lớp 9: từ Khá trở lên;
+ Xếp loại Học lực cả năm lớp 9: từ Trung bình trở lên;
+ Tuyển không quá 5% học sinh người Kinh.
- Khu vực III (các xã Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở, Búng Lao, Xuân Lao, Nặm Lịch, Ngối Cáy, Mường Đăng và Mường Lạn): Tuyển 80%
Thí sinh phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Xếp loại Hạnh kiểm cả năm lớp 9: từ Khá trở lên;
+ Xếp loại Học lực cả năm lớp 9: từ Trung bình trở lên;
+ Tuyển không quá 5% học sinh người Kinh.
III. Hình thức tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển, đăng ký nguyện vọng, thời gian đăng ký dự tuyển và lệ phí tuyển sinh
          1. Hình thức tuyển sinh
          Tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019. Cụ thể:
          a) Môn thi
          Thi 02 môn: Toán, Ngữ văn.
          b) Lịch thi
Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Thời gian giao đề Thời gian tính giờ làm bài
05/6/2018 Sáng Ngữ văn 120 phút 8h00’ 8h05’
Chiều Toán 120 phút 14h00’ 14h05’
          c) Địa điểm thi
Dự kiến đặt Hội đồng coi thi tại trường THPT huyện Mường Ảng.
          2. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch học sinh (Theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm học 2017-2018 (Hoặc bản chính Bằng tốt nghiệp nếu là học sinh đã tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS năm học 2016-2017);
- Bản chính học bạ THCS;
- Bản sao hộ khẩu có chứng thực của UBND cấp xã (nơi học sinh thường trú);
- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
- Hai (02) ảnh cỡ 3cm x 4cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân (được đựng trong 1 phong bì, sau mỗi ảnh và ngoài phong bì cần ghi rõ các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh).
          3. Đăng ký nguyện vọng
          Thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh được đăng ký 02 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 là trường PTDTNT tỉnh, nguyện vọng 2 là trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng.
          4. Thời gian đăng ký dự thi
          - Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp đến trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng hoặc liên hệ với các nhóm học sinh tình nguyện của nhà trường thường trực tại các xã (có danh sách đính kèm văn bản này) để mua hồ sơ dự tuyển (15.000đ/bộ) và được hướng dẫn viết hồ sơ;
          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 25/5/2018 đến trước 17h00’ ngày 30/5/2018  trong giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (cả thứ bẩy và chủ nhật).
IV. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích
1. Tuyển thẳng
a) Tuyển thẳng vào các lớp cấp THCS: Trường phổ thông DTNT THPT các huyện tuyển sinh hết học sinh các khối 6,7,8,9 thuộc đối tượng dân tộc rất ít người (theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính phủ) có nguyện vọng và gửi học văn hóa tại trường THCS có khoảng cách gần nhất với nhà trường. Số học sinh này được ở nội trú tại trường phổ thông DTNT THPT tuyển sinh và được hưởng mọi chế độ của học sinh dân tộc nội trú.
b) Tuyển thẳng vào lớp 10
- Học sinh là người dân tộc rất ít người (Cống, Si la) được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng vào trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng;
- Học sinh người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc huyện Mường Ảng đạt giải cấp quốc gia hoặc vòng toàn quốc trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học được tuyển thẳng vào trường PTDTNT tỉnh (nếu có nguyện vọng) hoặc trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng.
2. Chế độ ưu tiên
          a) Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”; các đối tượng là dân tộc Khơ Mú, Sinh Mun, Phù Lá hiện đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
          b) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”;
          c) Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:
Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
          3. Điểm cộng thêm cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên và khuyến khích không quá 2,0 điểm.
          Trên đây là thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 của trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng. Kính đề nghị Phòng GD&ĐT huyện, UBND các xã, thị trấn, các trường THCS thuộc huyện Mường Ảng thông báo rộng rãi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn huyện, giúp nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2018-2019. Mọi vướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ trực tiếp với trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng hoặc qua số điện thoại Văn phòng 0215.3856901. Hoặc xem trên Website:  http://ptdtntthptmuongang.edu.vn.
 Xin trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (GDTrH);
- UBND huyện (GD&ĐT);
- UBND xã (thị trấn);
- Các trường THCS;
- HĐ tuyển sinh;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 

DANH SÁCH
Học sinh tình nguyện phối hợp trong công tác tuyển sinh năm học 2018-2019
(Kèm theo Thông báo  số:             /TB-PTDTNTMA, ngày      tháng 4  năm 2018 của trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng)
 
 
 
 
1. Xã Mường Đăng
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Giàng A Sử 10A1 Nậm Pọng 0912645303 Nhóm trưởng
2 Lò Thị Thảo 10A1 Bản Đắng 01682067129  
3 Giàng A Giang 10A2 Nậm Pọng 01694156292  
4 Quàng Thi Tâm 10A2 Co Muông 0931661909  
5 Lường Thị Hà 10A3 Bản Thái 01224361153  
6 Lý A Mỗ 10A3 Bản Chăn II 0911242547  
7 Lê Thị Tân 11B1 Bản Đắng 01629490306  
 
2. Xã Ngối Cáy
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lò Thị Hồng 11B1 Bản Sẳng 0914274401 Nhóm trưởng
2 Lò Thị Thắm 11B4 Xuân Ban 0901785464  
3 Lò Văn Lợi 11B3 Bản Noong 01257856804  
4 Lò Thị Diêu 11B3 Co Hắm 01629510121  
5 Lò Thị Phúc 11B3 Bản Ngối 01662637642  
6 Lò Văn Tuấn 10A3 Xuân Ban 0904809877  
7 Lý A Nhan 10A3 Chăn III 01295926066  
 
3. Xã Búng Lao
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lò Thị Chi 11B2 Hồng Sọt 0904878020 Nhóm trưởng
2 Lò Thị Hà 10A1 Hồng Sọt 0966457012  
3 Lò Thị Tươi 11B3 Hồng Sọt 01642864728  
 
4. Xã Ẳng Nưa
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lò Việt Tân 10A1 Tin Tốc 01665085909 Nhóm trưởng
2 Lò Văn Thủy 10A1 Bản Mới 0936229497  
3 Lò Thị Hiền 10A2 Na Hán 01688691341  
4 Lù Văn Quyết 10A2 Co Sáng 0904884992  
 
5. Xã Xuân Lao
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lò Thị Nga 10A1 Co Hón 01669626020 Nhóm trưởng
2 Lò Thị Thủy 10A2 Món Hà 01678717114  
3 Lò Văn Long 10A2 Món Hà 01235688856  
4 Lò Văn Thiết 10A2 Chiềng Lao 01297765001  
5 Lò Thị Hiền 10A3 Bản Lao 01668085121  
6 Lường Thị Hạnh 10A3 Món Hà 01272385070  
 
6. Xã Mường Lạn
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lò Thị Xa 10A1 Bản Lạn B 01675159853 Nhóm trưởng
2 Quàng Thị Hội 10A1 Bản Co Sản 01649094921  
3 Tòng Văn Dũng 10A1 Bản Bon 0932229982  
4 Lò Thị Kim Yến 10A1 Bản Lạn A 01236629287  
5 Lò Văn Quý 10A1 Bản Nhộp 01649425803  
6 Quàng Văn Đức 10A2 Co Sản 0976766714  
 
7. Xã Nặm Lịch
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Mùa A Chu 11B3 Thẩm Phẩng 01238701353 Nhóm trưởng
2 Tòng Văn Dung 10A1 Lịch Nưa 01648960603  
3 Chá Thị Nhìa 10A1 Pá Khôm 0945750028  
4 Lò Thị Phương Nhường 10A3 Bản Ten 0916046204  
5 Lò Văn Huỳnh 10A3 Lịch Tở 01662739571  
6 Chá A Thi 10A2 Thẩm Phẩng 0943362400  
7 Chá A Sùng 11B3 Thẩm Phẩng 01235202765  
8 Cà Thi Hương 11B3 Bản Ít Nọi 0931668359  
9 Lò Thị Biên 11B3 Lịch Cang 01674851974  
 
8. Thị trấn
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lò Thị Oanh 10A1 Bản Hón 01654039198 Nhóm trưởng
 
7. Xã Ẳng Cang
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Cà Văn Thuật 10A1 Bản Co En 0869014120 Nhóm trưởng
2 Lường Văn Dân 10A1 Mánh Đanh 0932279737  
3 Lò Văn Đông 10A1 Bản Cói 01682067687  
4 Lò Văn Trưởng 10A2 Bản Cói 01657368380  
5 Lò Thị Nhung 10A2 Noong Háng 01634425836  
6 Lù Văn Tiến 10A2 Huổi Sứa Cuông 01647843471  
 
9. Xã Ẳng Tở
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tòng Văn Thăm 11B3 Cha Nọ 0968760463 Nhóm trưởng
2 Lò Văn Tuấn 11B3 Pá Cha 01299352649  
3 Cà Văn Tính 11B3 Pá Cha 0906146797  
4 Lò Thị Hương 11B4 Co Có 01653399227  
5 Quàng Thị Hoa 10A1 Bản Bua II 01657647170  
6 Lường Văn Hưng 10A2 Bản Bua II 0968494723  
7 Quàng Thái An 10A3 Pá Cha 01254471580  
 
 
 
   

Hướng dẫn viết hồ sơ
Đơn xin dự tuyển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây