ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN MƯỜNG ẢNG LẦN THỨ III NHIỆM KÌ 2020 - 2025

Thứ ba - 02/06/2020 06:17

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN MƯỜNG ẢNG LẦN THỨ III NHIỆM KÌ 2020 - 2025

Căn cứ chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/HU ngày 30/8/2019 của Huyện ủy Mường Ảng về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Được sự nhất trí của Ban Thượng vụ Huyện ủy, Chi bộ trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ (2020-2025) vào các ngày 27 và 28/5/2020.
Đại hội lần này có chủ đề “Đổi mới và phát triển”, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn chi bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, Đảng viên, giáo viên để tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh Điện Biên, của Đảng bộ huyện Hường Ảng đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...
anh 1
Toàn cảnh đại hội Chi bộ trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng nhiệm kỳ III năm 2020-2025
Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đoàn Thế Quỳnh Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mường Ẳng. Các đồng chí đại diện cho chi bộ các trường, các đồng chí đại diện cho chi bộ Ban chỉ huy quân sự huyện,Công an huyện và các đồng chí đại diện  các cơ quan đóng chân trên địa bàn huyện;
Tham dự đại hội có đầy đủ đảng viên trong chi bộ cùng với các đồng chí đại biểu và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của chi bộ tại đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí bí thư chi bộ trình bày toàn văn trước đại hội. trong báo cáo chính trị đã đề cập đến các vấn đề lớn của chi bộ từ năm 2015 đến nay đồng thời nhấn mạnh vào các điểm trong nhiệm kỳ qua, chi bộ nhà trường đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại chi bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong đó chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; đội ngũ giảng viên của nhà trường không ngừng được nâng cao về năng lực, trình độ; chất lượng đào tạo của nhà trường được giữ vững.  Chi bộ đã phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, chủ động lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra cụ thể: Tập trung chỉ đạo Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; Thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tăng c­ường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể...
anh 2
ĐC Cà Văn Minh – Bí thư chi bộ thông qua báo cáo chính trị khóa II nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại đại hội Chi bộ trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng nhiệm kỳ III năm 2020-2025
Nhiệm kỳ 2015 -2020, chi bộ trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng đã lãnh đạo nhà trường có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt sự bứt phá để đạt được mục tiêu lớn nhất đó là hoàn thành việc xây dựng trường Chuẩn quốc gia. Trong tổng số 8 chỉ tiêu Đại hội Chi bộ lần thứ II đề ra, có 8 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tình hình đội ngũ ổn định và được nâng cao về trình độ lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, phân loại đảng viên hằng năm và đánh giá công chức luôn đạt yêu cầu đặt ra; tỉ lệ học sinh giỏi đạt năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng tốt nghiệp THPT luôn giữ vững tỉ lệ 100%. Chi bộ trong nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Có 100% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được Công đoàn Ngành Giáo dục khen và Tổng liên đoàn LĐ tặng cờ thi đua Xuất sắc; Đoàn TN tiên tiến được TƯ đoàn tặng Bằng khen; Trường trong nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc trong khối các đơn vị trực thuộc. Trường đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2014. Năm học 2017-2018, trường vinh dự được nhận Bằng khen của thủ tướng Chính phủ . Năm học 2018-2019, trường tiếp tục đạt nhiều thành tích và vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Điện Biên
anh 3
ĐC Phùng Thanh Hưng – thay mặt chi ủy thông qua báo cáo kiểm điểm của chi bộ khóa II nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại đại hội Chi bộ trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng nhiệm kỳ III năm 2020-2025
Bên cạnh đó Đại hội chi bộ cũng chỉ ra những khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm điểm cấp ủy với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế,khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2020– 2025 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ. Từ đó chi bộ đã đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể và 9 giải pháp cơ bản. Trong đó đặc biệt coi trong việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ, nâng cao chất lượng chuyên môn dạy và học; Coi trọng công tác phát triển Đảng và xây dựng đội ngũ.
anh 5
Cũng trong đại hội, đồng chí Đoàn Thế Quỳnh thay mặt huyện ủy đã đến dự tặng hoa và chúc mừng đại hộiChi bộ trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng nhiệm kỳ III năm 2020-2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ nhà trường đã đề ra mục tiêu tiếp tục lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ đảng viên tăng về số lư­ợng và đảm bảo chất lư­ợng. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường công tác phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi để nâng cao chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà, đạt các chỉ tiêu giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo giao hằng năm, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất nhà trường, luôn đảm bảo các yêu cầu của trường Chuẩn quốc gia, chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội.
Cũng trong chương trình đại hội, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên; phương án nhân sự cấp ủy huyện khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời Đại hội đã bầu Ban chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó bí thư ­chi bộ khoá III, nhiệm kỳ 2020-205, bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
anh 5
Các ĐC Đảng viên bầu Ban chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó bí thư ­chi bộ khoá III, nhiệm kỳ 2020-205, bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phấn khởi và tin tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của chi bộ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn,phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Nhà trường trong giai đoạn mới./.
anh 6
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng ban chi ủy khóa mới-nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

 

Nguồn tin: Đặng Quang Tân - GV trường PTDTNT THPT huyện Mường Ẳng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây